Odense Rulleskøjteklub er også for dig
- uanset om du er barn, begynder, let øvet eller fartdjævel!

Fra april til september træner vi udendørs mandag og onsdag. Tider bliver slået op på vores facebook side, og detaljer kan ses under fanen Rulleskøjter, Sommertræning. Er du ny og gerne vil se hvad vi laver så er det onsdage du skal komme forbi Syddansk Universitet og prøve at være med til træning, vi mødes ved atletikbanen på Campusvej.
 
Hold øje med Facebook - der kan ske aflysning/ændring af tider.
 

 

Short Track er hurtigløb på is
- og vi er i Odense privilegeret med gode træningsfaciliteter. Det er for både børn og voksne, så kig forbi og se, om det er noget for dig! Vi har flere skøjter og udstyr billigt til leje.
 
Short Track Odense træner i Odense Istadion, hal 2 fra september til og med april måned. Se træningstider under fanen 'Short Track'.
 
 
Fælles sæsonstart udsat pga. regn 04-04-2022
Vi har pga heldagsregn mandag valgt at udsætte vores fælles træningsstart udendørs til mandag den 11. April. Opslag om dette kommer senere. Onsdag bliver det også regnvejr - skulle dette ændre sig, ruller vi turrul. Tirsdag ligner til gengæld en solskinsdag - jeg planlægger derfor at køre intervaller kl 18 på Langesøstien. Hvis nogen har lydt til at køre med, så skriv i kommentarfeltet.
Fælles sæsonstart 4/4, hvis vejret tillader det 04-04-2022
Fredag 1/4:
På mandag starter udendørssæsonen i ORK 🥳 🥳 Vi har planlagt en fællesstart, så alle den dag starter sammen kl. 17.30. Selve træningen deles op i voksne og børn og så vil der være noget for ganen efter træningen. MEN ....... vejrudsigten er ikke med os. DMI lover regn hele mandag og YR bakker helt op om den vejrudsigt. Hvis ikke det ændrer sig i løbet af weekenden, aflyser vi denne første fællestræning og skyder den en uge. Så hold øje med facebook, vi melder ud søndag aften, hvor vi burde have et godt overblik over vejrsituationen.
Helle Fjord
Generalforsamling 2021 23-08-2021
Kære medlem af Odense Rulleskøjteklub                                           

Så er det tid for den årlige generalforsamling, som afholdes

mandag, den 23. august 2020 kl. 17.30

på atlektikbanen på Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M.

Klubben er vært ved forfriskninger.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Fremlæggelse af regnskab samt orientering om næste års budget
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Valg til bestyrelse, herunder 2 suppleanter, der vælges for 1 år ad gangen.
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år ad gangen.
 9. Eventuelt

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde mindst 2 uger før generalforsamlingen.

Ad 7 Følgende er på valg:

Bestyrelse: Helle, Jacqueline og Michael. Helle og Jacqueline modtager genvalg. Michael ønsker ikke at fortsætte som bestyrelsesmedlem, men vil gerne melde sig som suppleant.

Suppleanter: Jens Martin og Jakob. Jens Martin vil gerne fortsætte som suppleant, Jakob vil gerne melde sig til bestyrelsen.

Ad 8  Jan Gregersen og Peter Brandt er på valg.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Al træning aflyst indtil videre 08-01-2021
AL TRÆNING AFLYST INDTIL VIDERE PGA. CORONARESTRIKTIONER
Opdatering fra formanden og bestyrelsen:
Efter de sidste stramninger har vi i bestyrelsen besluttet ikke at lave formelle træninger, før der er grønt lys til at mødes nogle flere. Under alle omstændigheder er vores indendørs træning jo ikke en mulighed pt. Vi håber, at både ishal og rulleskøjtehal åbner, men det varer jo desværre nok noget tid.
Det betyder ikke, at vi mødes slappe og slatne til foråret 😆 Der er masser af muligheder for at holde formen - på cykel, løb, gode gåture og ikke mindst styrketræning og offskate. Gå ind på youtube, skriv 'offskate' og så er der masser af gode videoer. Gør det gerne mindst et par gange om ugen, så gir du baghjul, når vi mødes igen og det er supergodt i forhold til dit arbejde med teknikken.
Og til jer alle: læg gerne videoer op på vores facebookside med jeres træning, gode offskatevideoer, underlige danse eller andet, så andre kan blive inspireret lidt. Når vi mødes til foråret vil vi afholde en skovskiderkonkurrence ..... ved du ikke hvad det er? Så hold øje med facebook i de nærmeste par dage 😉 Og hey - man kan godt rulle udendørs, men pas på dine lejer - de ruster, hvis du ikke passer dem....
 
En hilsen fra formanden til alle også gæster 28-10-2020
Der er sendt mail med nye regler i forhold til vinterens træning ud til alle medlemmer i ORK/STO i lyset af de nye COVID-19 restriktioner - læs den venligst grundigt igennem. Hvis du ikke har modtaget mailen, så send mig en pb, så sender jeg den til dig.
 
Kort fortalt skal alle tilmelde sig alle træninger i kommentarsporet. Er du gæst udefra er du velkommen til at deltage i træningen, såfremt antallet af tilmeldte ikke overstiger 9 personer og træneren for blandet hold, hvor der både er børn og voksne. Medlemmer af klubben har i disse begrænsede tider fortrinsret, men vi håber, at der bliver plads til gæster indimellem også 😃
 
Alle skal bære mundbind, men ikke mens man udøver sport. Klubben har ikke ekstra mundbind, så husk dem 😉
Mail udsendt til alle medlemmer: 28-10-2020
Odense Rulleskøjteklub
Nye (COVID-19 relaterede) regler om træning indendørs i ORK / STO

Træning i ORK under de nye restriktioner

Følgende er gældende fra onsdagstræningen på is den 28.10 og fredagstræningen på rulleskøjter den 30.10 og foreløbigt fire uger frem, eller til andet oplyses.
 

For alle træninger i ORK – både på is og ved indendørs rul – gælder flg.:
 

Tilmeld dig til hver træning på facebook

Alle træninger bliver slået op på facebook. Alle bedes tilmelde sig til hver eneste træning, så vi har et overblik over, hvor mange, der kommer. Hvis antallet overstiger det tilladte, vil det være de personer, der har tilmeldt sig først, der kan komme med til træning. Vi vurderer, at det ikke vil ske ret ofte, baseret på de normale antal deltager, der plejer at være på de enkelte hold. Der vil for indendørs rul blive foretaget tre opslag på Facebook (fredagstræning, lørdag speed og lørdag børn, begyndere, fitness) med overskriften Tilmelding, som er her, man skal skrive i en kommentar, hvis man kommer. Der vil ligeledes blive opslag for hver short track træning, hvor man også bedes skrive i kommentarfeltet, hvis man kommer.

Der vil ikke være almindelige begivenhedsopslag, så længe vi kører med begrænset tilmelding, da for mange trykker deltager, og det kun er den person, der har slået op, der kan se dette.

Hvis du ikke har mulighed for at tilmelde dig via facebook, så skriv til Helle Fjord (fjord.helle061@gmail.com), så finder vi en anden kontakt til dig.
 

Antal personer til hver træning

På hold, hvor der er både børn og voksne, er det maksimalt tilladte antal deltagere 10 personer inkl. instruktør.

For træninger, hvor der kun er børn til stede, er det maksimalt tilladte antal deltagere 50 personer inkl. instruktør. Børn er børn indtil det fyldte 21 år – ja undskyld alle i teenagere wink


Forældre til børn under 15 år må gerne blive ved træningen – men under forudsætning af, at man bliver på faste pladser (stole) hele tiden (undtaget toiletbesøg).

Under træningen: Hold afstand angel
 

Ændring af lørdagstræning for indendørs rul

Vi har været nødt til at ændre strukturen i vores indendørs rulleskøjte lørdagstræninger, så vi ikke bliver for mange i hallen. Derfor vil lørdagstræningerne se således ud:
 

10.00 – 11.00 Speedtræning

11.00 – 11.10 Speedtræningsholdet forlader salen - forlad venligst bygningen, så næste hold kan komme ind

11.15 Børn/begyndere/fitness kan komme ind i hallen. Hvis antallet af deltagere overstiger 9 deles træningen op – dette vil blive annonceret på Facebook. I så fald vil første hold køre 11.15-12.00 og andet hold vil køre 12.15-13.00.
 

Af hensyn til planlægningen skal tilmeldingen til dette hold ske senest dagen før kl. 18. 
 

Pas på der ikke bliver for mange i mellemgangen.
 

Mundbind

Børn op til 12 år behøver ikke bære mundbind. Alle andre skal bære mundbind, undtagen ved aktivt idrætsudøvelse. Dvs når du forlader bænken for at skøjte (uanset om det er på is eller i hal) så må du tage mundbindet af. Efter endt træning bedes du tage det på igen. Du behøver ikke tage det af og på under selve træningsforløbet, hvis du sætter dig og holder pause, men hold 2 meters afstand.

Regler for træning i styrketræningssalen i skøjtehallen følger som opslag på Facebook.

Der vil til alle træninger, både på is og i hallen, være sprit. Brug den flittigt smiley
 

Hvis du bliver smittet med COVID-19

Hvis du bliver testet positiv, bedes du kontakte klubbens formand på fjord.helle061@gmail.com. Du skal angive, hvilken træning/træninger, du har været til og derefter vil de personer, der har deltaget i træningen blive kontaktet. Vi har i ORK valgt ikke at navngive den smittede, medmindre den smittede specifikt giver udtryk for et ønske om andet. Du kan også downloade smitte-app’en, men den virker som bekendt kun for de, der har valgt at downloade den.

Hvis du har symptomer (også milde) bedes du udeblive fra træningen og lade dig teste. Ligeledes beder vi dig blive væk fra træningen, hvis nogle i din hustand eller nære kontakter er testet positiv, indtil personen er testet negativ igen og du selv har været til test.
 

Jubii…vi kan stadig træne sammen laugh

Det er dejligt, at vi fortsat kan træne og vi krydser fingre for, at det bliver ved med at være sådan. Lad os hjælpe hinanden med at holde afstand, spritte af og bære mundbind, så vi fortsat kan træne sammen. Ikke alle regler giver 100% mening, og meget kan diskuteres, men vi forholder os til de retningslinjer, der er sendt ud og fortolker så lidt som muligt.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så tag fat i din instruktør eller skriv på ovennævnte mail.

Ekstraordinære indetider i september 16-09-2020

Træning INDE OG UDE i september
Som noget nyt har vi fundet på at booke tider til indendørs træning før udetræningen slutter. Meningen var at træne op til årets første indestævne, Jysk Inline Match (JIM) i Hjørring. Desværre måtte stævnet aflyses af sikkerhedshensyn med det øgede smittepres i landet, men vi holder ved plan A og træner både inde og ude resten af september wink
Fra den kommende weekend er det derfor muligt både at træne inde fredag og lørdag i Rosengårdskolens hal og ude mandag og onsdag ved/fra SDU. Startiderne fredag er variable, så hold øje med facebookgruppen!
BEMÆRK: Der fortsat obligatorisk tilmelding til alle træninger!
Med venlig hilsen
Trænergruppen
 
Sommerferien er forbi! Ordinær træning starter op igen. 20-08-2020
📢 NYT! NYT! NYT! JUSTEREDE VOKSENTIDER!!! 📢
Fra mandag* 17. august går vi tilbage til ordinær træning, og børneholdene kører som før ferien, men voksenholdene er blevet justeret. TILMELDING TIL HVER TIME er fortsat et krav. I tilmelder jer (eller jeres barn) ved at skrive i en kommentar til det relevante begivenhedsopslag i facebookgruppen.
BØRN: To hold 17.30 som før sommerferien 🙂
VOKSNE – sådan gør I:

Begyndere: I melder jer på begynderholdet 17.30 og får en halv times begynderspecifikke øvelser, hvorefter I kan deltage i yderligere en halv times grundlæggende teknik for alle, på holdet kl. 18 (I behøver kun tilmelde jer begynderbegivenheden).
Let øvede: I melder jer på 18.00-holdet som starter med en halv times grundlæggende teknik for alle, hvorefter I deltager i den første halve time af den øvede teknik.
Øvede: Meld jer på 18.00-holdet, og deltag meget gerne i den første halves grundlæggende teknik for alle. Den er også relevant for jer. Øvet teknik starter ca. 18.30.
ER DER INGEN INSTRUKTØRER, AFHOLDES INGEN TRÆNING (VI MELDER UD PÅ FACEBOOK UANSET HVAD).

Spørgsmål? Så stil dem gerne i facebookgruppen 😀
*) Onsdagsrul afvikles som sædvanligt.
Sommerferierul kl. 18! 27-06-2020
📢 BEMÆRK ANDRE TIDER OM MANDAGEN!!! 📢
Fra mandag 29. juni går vi over til ☀️ sommerferierul ☀️ for både børn og voksne, og ALLE MØDER KLOKKEN 18.
Der er kun to valgmuligheder mandag*:
 • Kl. 18! Sommerferierul, børn – KUN med tilmelding
 • Kl. 18! Sommerferierul, voksne – KUN med tilmelding
"Voksen"holdet er for ALLE der er interesserede i teknik, også børn de mandage i sommerferien hvor der kun er én børnetræner og dermed fællestræning på børneholdet. Aktiviteter på voksenholdet vil hver uge afhænge af hvem der er mødt frem af både deltagere og instruktører.
Børn: Specifikt nu på mandag står Jacqueline alene på børnebanen og aktiviteterne vil derfor være mest leg. Børn der har mod på at prøve teknik sammen med de unge og de voksne begyndere og øvede, bør derfor melde sig på voksenholdet. Vil man hellere lege, eller er man i tvivl, skal man melde sig på børneholdet.
Er der ingen instruktører afholdes ingen træning (vi melder ud på Facebook hver uge, uanset hvad).
*) Onsdagsrul afvikles som sædvanligt.
Sidste ordinære børnetræning 22. juni 16-06-2020
👉 Til alle forældre der ikke hørte det i går fra os eller fra deres børn: Sidste ordinære børnetræning bliver 22. juni, altså på mandag. 👈

Fra 29. juni går vi over til "sommerferierul", hvor vi – uge for uge – vil melde ud om der kommer 1, 2 eller 0 instruktører, og så kan interesserede børn melde sig på 🌞

(Hvis der er 0 instruktører, er der ikke træning, og hvis der er 0 tilmeldte børn, bliver der heller ikke træning) 😉

Der vil blive lavet opslag i facebookgruppen hver uge uanset!

Så snart vi har helt styr på instruktørernes feriekalendere, kan vi også melde ud hvornår den ordinære børnetræning starter op igen. (Men "midt i august" i runde tal).
Udetræning KUN med forhåndtilmelding fra mandag 27. april 27-04-2020

Fra mail udsendt til alle medlemmer:

Kære ORK medlem

Myndighederne har nu åbnet op for udendørs træning i mindre grupper og med de restriktioner, at vi holder god afstand til hinanden og højest træner 10 personer sammen.

For at vi som instruktører kan danne os et overblik over, hvor mange grupper, vi skal lave, bedes du tilmelde dig til HVER træning – og melde fra igen, hvis du bliver forhindret. Så sørger vi for at dele ind i mindre grupper.

Træningerne bliver slået op på facebook, og det er her, du tilmelder dig. Hvis du IKKE er på facebook, bedes du sende en sms til den instruktør, der er ansvarlig for din træning. Dette er:

Børnetræning: Jacqueline og Lars

Fitness/begynder: Helle og Jens Martin

Turkørsel/tekniktræning for øvede: Frank

Udover ovennævnte er Michael, Lea og Julie hjælpeinstruktører smiley


Træningen mandag deles op på flg. måde:

Kl. 17.30 – 18.25   Børn, begynder og fitnesstræning

Kl. 18.30 – ca. 20.00   Teknik og turrul for øvede

Kl. 18.30 – ca. 20.00   Speedtræning på banen (ikke alle mandage, Lars melder ud fra gang til gang)

Første mandagstræning bliver mandag den 27. april. Vi mødes ved Multibanen ved universitetet (parkering ved svømmehallen)

Til jer forældre: Da vi kun må være sammen i grupper af 10 personer, bedes I, når I har hjulpet jeres barn/børn med skøjterne, sprede jer godt ud over hele anlægget hvis I ønsker at blive under træningen. Vi lægger en seddel, hvor I kan skrive kontaktnummer på i tilfælde af, at vi får brug for at ringe til jer. I må meget gerne medbringe egen kuglepen til dette formål (det begrænser smittefaren). Da børnene ikke træner på selve anlægget, bedes I tage deres rulleskøjter af udenfor anlægget (den runde bane) da næste hold ankommer mellem 18.15 og 18.30.

Tag en grundig snak med børnene om, at man heller ikke, selvom man har det sjovt og leger, må røre ved hinanden. De ved det sikkert allerede, men så en lille reminder ;-)

Til jer, der kommer til træning kl. 18.30: Tag gerne skøjter på, men hold afstand.

I tilfælde af regn: Der vil være offskate, hvis der er tilmeldte til det.


Træning onsdag

Onsdag er der ikke instruktør på. Der er som regel turrul og man deler sig ind efter niveau. Hver onsdagstræning slås op som selvstændig begivenhed. Vi har planer om at starte forskellige steder fra om onsdagen, så hold øje med facebook. Det er en god ide at melde sig til her, så man kan se, om der kommer nogle at køre med. Hvis du ikke er på facebook og gerne vil høre, hvor onsdagens træning er, så send en sms til Helle. Har du en god rute, som du synes vi skal køre, så meld ind til en af instruktørerne, så prøver vi den.

Til alle jer, der kører tur: Når vi er ude som klub er vi en del flere og det er meget vigtigt, at vi overholder de retningslinjer, der er for socialt samvær. For at instruktøren ikke skal lege ’politimand’ er det vigtigt, at det enkelte ORK medlem selv sørger for at holde en afstand på 2 meter. I andre lande sidder folk inde og er isoleret. Vi har lov til at træne nu – endda sammen. Så lad os holde den mulighed åben ved at respektere de regler, der er gældende J ….også selvom vi godt kan lide læ.

Første onsdag bliver den 29. april og vi mødes denne onsdag ved Multibanen ved universitetet.

I tilfælde af regnvejr: Ingen offskate og sandsynligvis aflysning (medmindre der er nogle, der vil træne i regnvejr – hvis man vil det med andre, så meld det ind på begivenheden)


Der er ikke toilet- og omklædningsmuligheder da universitetet pt er lukket. Mød derfor omklædt og husk at medbringe drikkevarer.


Til sidst: Dette brev er fyldt med information og regler, der skal overholdes. Men husk: Vi synes det er så FEDT at vi må træne sammen igen og vi glæder os til at se alle igen smiley

De bedste hilsner

Jacqueline, Jens Martin, Lars, Frank, Lea, Julie, Michael og Helle

AL HOLDTRÆNING AFLYST T.O.M. 10/5 13-03-2020
AL HOLDTRÆNING er fortsat AFLYST, foreløbig til og med søndag 10. maj.
(Aflyst: generalforsamling 26.03.2019) 05-03-2020
(Aflyst/udsat pga. corona - klubmail udsendt 12/3) 

Kære medlem af Odense Rulleskøjteklub                                           

Så er det tid for den årlige generalforsamling, som afholdes

            torsdag, den 26. marts 2020 kl. 19.00

i kunstskøjteløbernes klublokale i Odense Isstadion (hal 2), Møllemarksvej 75, 5200 Odense V.

Klubben er vært ved et mindre traktement.


Se dagsorden her.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Test af Allesø-Hallen fredag 21/2 kl. 19 20-02-2020
Fredag den 21. februar kl. 19-20.30 har vi fået mulighed for at prøvekøre Allesø-Hallen som netop har fået nyt kunststofgulv.

Der er derfor ikke træning i Rosengårdhallen denne fredag.

 
Særtider i juleferien 15-11-2019
Vi har fået hallen følgende tider:

Fre 20/12 kl. 17-19
Lør 21/12 kl. 10-12

Fre 27/12 kl. 17-19
Lør 28/12 kl. 10-12

Se den åbne gruppe på Facebook for detaljer.

Se Vintertræning for samlet oversigt t.o.m. marts.
Vintertræning rulleskøjter opdateret 14-10-2019
Bedre sent end aldrig er oversigten over indendørs rul hermed opdateret.

Se oversigten frem til jul her.

Træninger vil ikke længere blive skrevet ind i hjemmesidens kalenderfunktion, men ovennævnte oversigt vil blive holdt opdateret, og ændringer vil blive omtalt her.

For løbende opdatering anbefales man at melde sig ind i vores facebookgruppe ORK - Odense Rulleskøjteklub. Alle er velkomne i gruppen uafhængigt  af medlemskab af klubben.

INGEN TRÆNING 18.-19. oktober
Da en masse fra Odense, inklusive trænere, er til Jysk Inline Match i Hjørring i næste weekend, har vi ikke haltid i Odense igen før 25-26/10.

Hilsen rulletrænerne
Sommerferierul aflyst 15/7 08-07-2019
Opdatering: Ferieplanerne er faldet på plads, og mandag den 15/7 aflyses. Der er dog garanti for trænerfremmøde i form af Jacqueline de øvrige mandage i sommerferien:

Sommerferierul kl. 18.00 for alle:
mandag 8/7
(mandag 15/7 AFLYST)
mandag 22/7
mandag 29/7
mandag 5/8


Fra mandag 12/8 kører vi normalt mandagsprogram med forskellige starttider igen (se også kalenderen andetsteds på forsiden).
Sommerferierul om mandagen 01-07-2019

Husk at det er i dag og de næste fem mandage at alle møder kl. 18, dvs. både, børn, begyndere, let øvede og øvede.

1. juli til 5. august holder vi nemlig sommerrul:

Program:
Afhængigt af trænerferie og fremmøde, afholdes træningen i det antal grupper der er trænere og deltagere til. Alle møder kl. 18, hvorefter vi aftaler dagens program. Som hovedregel vil der altid være mindst én træner til stede - ellers aflyses træningsgangen.

I tilfælde af regn træner vi offskate - medbring sportssko.

Ingen rul pinsemandag 10-06-2019
Bemærk at der ikke er rulletræning pinsemandag. Vi ses til mandagstræning igen næste mandag (17/6).

Vh. trænerteamet

 
Velkommen til Udendørs sæson 2019 29-03-2019


Kære ORK’er

Bøgen er sprunget ud og det gør vi også lige om lidt.

Vi træner mandag, onsdag og torsdag. Se program nedenfor. Vi glæder os til at se en masse rulleglade børn og voksne.

Træning udendørssæson 2019

Mandage
Sted: DECRA AMU Center Fyns køreanlæg, Hans Egedes Vej 4
Børnene bliver delt op i niveauer

Børn: 17.30 – 18:45
Hold 1: (Begyndere og letøvede) Leg og behændighed (Jacqueline/ Lars i Jacquelines fravær)
Hold 2: Øvede børn og bobler til talenttrup (Jens Martin og Julie/Lea/Michael)

Begyndere og tekniktræning: 17.30 – 18.30 (Helle)(Træningen er for alle, der gerne vil have noget grundlæggende teknik)

Speedtræning bane: 18:30 – ca. 20:00 (Lars)
Teknik/fart/tur på stierne: 18:30 – ca 20.00 (Frank)

I tilfælde af regn er der fælles off skate for Børn og begyndere med Jacqueline/Jens Martin/Helle og offskate med Lars for Speedholdet (med indlagt løb i terrænet).

Onsdage:
Vi mødes ved Multibanen ved Uni kl. 18
Bemærk: Starttidspunktet er kl. 18 hele sæsonen, medmindre der er indvendinger, så evaluerer vi det – vi plejer at starte 18.30 fra maj-sep.

Der er ikke instruktion om onsdagen. Vi ser på de fremmødte og kører turrul efter niveau. Lars kører speedtræning på banen.

Torsdag:
Offskate og styrketræning ved atletikanlægget ved skøjtehallen + let teknikrul bagefter

Primær målgruppe er speedholdet, men alle er velkomne – træningen vil ikke blive niveauinddelt

Mødested udenfor klublokalet kl. 18.00

Trænerteam: Lars Øritsland, Frank Jensen, Jacqueline Rebecca Levin, Jens Martin Knudsen, Helle Fjord
Trænerassistenter: Lea Kampp, Julie Fink, Michael Jørgensen.

Vær opmærksom på, at der vil være ændringer mandag den 22.april pga. 2. påskedag.

Alle ændringer bliver slået op på vores facebookgruppe, så tjek den inden du kører hjemmefra smiley Og Husk løbesko, hvis det ser ud til regn.

Bemærk, at vi mandag den 8. april holder løbsmøde efter træningen. For at alle kan være med den dag regner jeg med, at alle starter træning kl. 17.30 denne mandag og at vi holder et samlet løbsmøde kl. 19 (cirka). På et løbsmøde gennemgår vi forskellige løb henover sæsonen, som kan være relevante og sjove at deltage i. Der vil selvfølgelig være kage og kaffe på det møde. Hold lige for en sikkerheds skyld øje med facebook for træningstider mandag den 8. april.

Vi ses :-)

Helle Fjord

Særtræning fredag til sidste inderul 26-03-2019
Fredag 29/3 kl. 19-21:
"Testkørsel" af Bellingehallen

Vi flytter indesæsonens sidste fredagsrul til Bellingehallen fordi vi gerne vil teste forholdene til mulige særarrangementer til næste indesæson, idet vi håber at gulvet er i bedre stand en det i Rosengårdhallen.

Hvis det er godt, vil vi fx kunne lægge hus til en Talenttrup næste vinter, eller en fællestræning a la dem vi har været til i Farum og Hjørring - det er så hyggeligt at mødes med alle vores rullevenner fra nær og fjern smiley

Lørdag 30/3: Sidste indetræning
- i Rosengårdhallen som vi plejer (se kalenderen, Vintertræning eller Facebook).
To lørdagstræninger i marts AFLYST 06-03-2019

Bemærk at to lørdage nu er ramt af aflysninger i marts:

Lørdag 9/3 Normal træning
Lørdag 16/3 AFLYST (hal optaget)
Lørdag 23/3 AFLYST (hal optaget)
Lørdag 30/3 Normal træning, sidste indendørsrul*


*) Vi starter op udendørs i april - nærmere detaljer følger.

PS: Aftenrul fredag er ikke ramt af aflysninger i marts.

Fastelavnsrul 2. marts kl. 11-14 15-02-2019
Lørdag 2. marts holder vi fastelavnsrul med udklædning, tøndeslagning og fastelavnsboller


Udklædning anbefales på det kraftigste!!! (men er ikke et krav) :)
Husk at udklædningen ikke skal kunne komme ind i hjulene, og at I stadig skal have hjelm på. Vi plejer at være mange udklædte blandt både børn og voksne, så det er rigtig festligt.

----

PROGRAM (cirkatider):
09.45 Hallen åbnes (for tyvstart på speed)
10.00 Speedtræning
10.45 Udklædning (+ omklædning børn/begyndere/fitness)
11.00 Fællesrul i udklædning
11.30 Tøndeslagning for alle (med rulleskøjter på!)
12.00 Fastelavnsboller og hygge

Læs mere på Facebook her, og se billeder fra et år mange særligt kreative fremmødte her :)
Ekstra tidlig aftenrul fredag 15/2 13-02-2019
Bemærk at vi starter træningen allerede kl. 18 på fredag da hallen er ledig på grund af vinterferie. Lørdagstræningen afholdes til sædvanlig tid.

Hlisen Jacqueline
TRÆNING AFLYST weekenden 8.-9. februar 07-02-2019
TRÆNING AFLYST weekenden 8.-9. februar
Jeg beklager den sene besked
 og selvfølgelig også at træningen er aflyst! Jeg har set/husket forkert og opdagede det først nu da jeg skulle oprette weekendens begivenheder på Facebook.

Vores hal er optaget fra fredag aften til søndag aften pga. bordtennisstævne. Det betyder også at vi må løse snakken om fælleskørsel til Farum dels i tråden om Farum på Facebook, dels på mail. Send mig en mail hvis I ikke ved hvad sidstnævnte går ud på (tilmeldingsfrist på søndag).

Hilsen Jacqueline

Træning SØNDAG 27/1 i stedet for lørdag 08-12-2018

BEMÆRK:

Rosengårdskolens hal er optaget på lørdag, men vi har skaffet hallen søndag (27/1). Vi holder derfor 1½ times "Børn, begyndere, fitness og fælles"-træning for ALLE interesserede.

Der bliver ikke speedtræning denne eftermiddag, men alle speedkørere er velkomne til at deltage. Speedkørsel afholdes derfor kun fredag aften i denne weekende.

TIDLIG START I AFTEN (fredag) 19-10-2018
Beklager den sene udmelding, men jeg har først nu bemærket at der stod forkert tid i kalenderen: 

Aftenrul ligger en time tidligere i aften, helt præcist kl. 19-21.

Hilsen Jacqueline
Træning i efterårsferien? Selvfølgelig! :) 15-10-2018
Husk at der er helt normal træning i efterårsferien, både fredag aften og lørdag formiddag (se kalenderen, den samlede oversigt eller facebookgruppen).
... og så er lørdagstræningen tilbage på plads :) 12-10-2018
For en ordens skyld:

Fra i aften træner vi troligt fredag aften og lørdag formiddag som vanligt og uden afbrydelser til engang i december :)

Se kalender eller samlet oversigt for detaljer.
Træning SØNDAG 7/10 i stedet for lørdag 04-10-2018
Bemærk at vi rent undtagelsevis har træning fredag og SØNDAG den kommende weekend, ikke fredag og lørdag som vi plejer.

Se kalender eller samlet oversigt for detaljer.
Oversigt over vinterens rulleprogram (oktober-marts) 14-09-2018
En samlet oversigt over vinterens indendørs rulletræning i Rosengårdskolens hal fremgår nu af Rulleskøjter > Vintertræning.

Kalenderen på forsiden vil blive opdateret løbende.

Husk også at holde øje med gruppen på Facebook - her får du alle nyheder først ;)

Hilsen Jacqueline
Aflysning mandag 6. august 01-08-2018
Mandag 6. august aflysning: Feriens sidste sommerrul må desværre aflyses pga. trænerferie.

(Onsdag kører vi turrul som sædvanligt da her køres uden instruktør).

Mandag 13. august opstart: Fra mandag 13. august kører vi igen almindelig mandagstræning med start 17.30, 18.00 eller 18.30, alt efter hvad hold man er på (se kalenderen til højre).

Hilsen ORK's instruktører
Velkommen til udendørssæsonen 2018. 03-04-2018

Kære ORK'er

Vi tager hul på udendørstræningen mandag den 9. april. Som sædvanligt træner vi mandag og onsdag.

Mandag vil der være instruktører til alle niveauer, mens onsdag er turrul, hvor der løbes i grupper efter niveau. Der er ikke tilknyttet faste instruktører onsdag, så det er en god ide at lave aftaler om fælleskørsel på forhånd. Facebooksiden er velegnet til dette.

Onsdag starter vi fra idrætsanlægget ved universitet kl. 18 i april og september og kl. 18.30 i maj, juni, juli og august. Mandag mødes vi på anlægget på DEKRA, Hans Egedesvej 4.


Program, mandagstræning (trænere i parentes)
 

Kl. 17.30-18.30: Fitness- og begyndertræning (Helle)
 

Kl. 18.00-19.00: Børnetræning (Jacqueline/Jens Martin)
 

Kl. 18.30-19.00: Opvarmning/teknik for øvede/let øvede (Frank)
Kl. 19.00-20.00: Turrul og teknik på stierne (Frank)
 

Kl. 18.30-19.30: Teknik for elite ungdom (Lars)
Kl. 19.30-20.00: Speedtræning for øvede (intervaller) (Lars)


I tilfælde af regn træner vi offskate - medbring sportssko.

Efter træning specifikt for fitnessskatere og begyndere, kan man frit deltage i teknik for øvede/let øvede efter evne, eller øve videre på egen hånd. Træningen kan også involvere turrul.
Hvis du er i tvivl om, hvilket hold og niveau, du skal køre på, så bare mød op, så finder vi ud af det :-)
Mary har kage med første gang vi mødes mandag den 9. april.
På vegne af instruktørerne
Helle Fjord

Sidste træninger på isen. 03-04-2018
Hej alle  😊

De sidste istræningspas denne sæson er:

Lørdag d. 31. marts kl. 7 – 8.30
Søndag d. 1. april kl. 8.15 – 9.45
Tirsdag d. 3. april kl. 17.15 – 18.45 (iskørsel kl. 17.15 – 17.25)
Onsdag d. 4. april kl. 15 – 16

..og så er der Closing Games i Belgien lørdag d. 7. april – hele dagen  😊

vhlarsø
Træning fredag 10/11, men IKKE LØRDAG 11/11 09-11-2017
HUSK/bemærk: Der er ikke træning på lørdag (11/11)!

Der er altså kun træning fredag aften i denne weekend.

Se også kalenderen her på forsiden eller sæsonoversigten over Vintertræning her.

Hilsen indetrænerne
Ja, der er træning i efterårsferien 10-10-2017
Træning i efterårsferien

Bemærk at vi har hallen både første og sidste weekend i efterårsferien til de sædvanlige tider (se kalenderen til højre eller den samlede oversigt under Vintertræning, eller i vores facebookgruppe).

Hilsen indetrænerne
Velkommen til indendørssæsonen 28-09-2017
(Mail udsendt til registrerede medlemmer 28.9.)

Velkommen til indendørssæsonen

Vi har nu sluttet udendørssæsonen af med Othellolagkage – selvom der er både onsdagstræning og torsdagstræning i denne uge, inden vi runder oktober.

Det betyder, at vi i klubregi kører indendørs og på is.
Is sæsonen er startet og i den kommende weekend (29.9 – 1.10) afholder Lars Øritsland workshop for både øvede og begyndere. Alletiders chance for at prøve det af, hvis du ikke har prøvet det før. Se programmet på vores facebookgruppe.

Vinterens is-træning foregår på Møllemarksvej 75 og træningstidspunkter er som flg.:
 
Lørdag 7.00 – 8.30
Søndag 19.30 – 21.00
Onsdag 15.00 – 16.00
 
På rulleskøjter kører vi i Rosengårdskolens hal, Stærmosegårdsvej 51. Bemærk, at vi i år har ændret på tiderne for de forskellige ’hold’. Vi er indimellem ramt af aflysninger til indendørsrul – tjek derfor hjemmesiden og facebook*, hvor de aflyste træninger vil være noteret.
 
Træningstider indendørs rul:
Fredag 20.10 – 21.40 – Aftenrul uden instruktør. Man kan køre for sig selv eller køre med nogle af dem, der kommer. Ofte er der fart på til denne træning, men der er plads til alle, og vi passer på hinanden.

Lørdag:
10.00 – 10.50 – Speedtræning (ofte program af Viktor eller talenttrup)
10.50 – 11.00 – Opvarmning børn, begyndere og fitness
11.00 – 11.30 – Behændighed og leg for blandede hold (med instruktører)
11.30 – 12.30 – Børnetræning og teknik for voksne (fitnesstræning) – de to grupper træner hver for sig, men samtidig (med instruktører).
 
Lørdag den 21. oktober er der Jysk Inline Match, hvor Nordjylland er vært. Det er for alle, store som små, begyndere og øvede, så hvis du er interesseret, så tjek det ud her og tag fat i Helle, Jacqueline eller Jens Martin for mere info.
 
Vi glæder os til at se jer henover vinteren.
 
Mvh Jens Martin, Jacqueline, Frank, Lars Ø og Helle
 
*) Kalender her på siden er i skrivende stund opdateret t.o.m. oktober - mvh. Jacqueline
Offskatetræning kl. 18 - HUSK SKO 03-07-2017

ALLE MØDES KL. 18 TIL FÆLLES OFFSKATE 💪

Det regner, så tag løbeskoene med! Træner Lars møder allerede kl. 18 her sidste gang før sin ferie - og så kan alt ske laugh

Her er et par videoer på Facebook fra skøjteløse træninger sidste år:

Sommerrul juli/august 02-07-2017
Så er trænerne så småt begyndt at gå på ferie, hvilket mest kan mærkes om mandagen: Vi fortsætter ufortrødent sommeren igennem, men det præcise program vil hver gang afhænge af hvilke og hvor mange trænere vi er.
  
Sommerprogram, mandage:

Kl. 18.00-18.30: Fitness- og begyndertræning

Kl. 18.00-19.00: Sommerrul for børn*

*) Den ordinære børnetræning holder ferie, men børn som trænger til at få rørt rulleskøjterne er velkomne til at komme og lege :)

Kl. 18.30-19.00: Opvarmning/teknik for øvede/let øvede

Kl. 19.00-20.00: Turrul og teknik på stierne

I tilfælde af regn træner vi offskate - medbring sportssko.

Onsdage og torsdage afvikles som normalt (se også kalenderen og Facebook).
Udetræning, opstart for alle mandag 3. april 29-03-2017
Udtræningen starter op mandag 3. april med tekniktræning for ALLE (med forskellige hold for børn, begyndere, fitnessskatere og speedskatere).

Mandag kl. 18 møder børn, voksne begyndere og fitnessskatere.
Mandag kl. 18.30 møder let øvede og øvede voksne.
Sted: Hans Egedes Vej 4 (DEKRA AMU Center Fyns køreanlæg).

Onsdag kl. 18 er der turrul for let øvede og øvede voksne.
Startsted: Banen ved universitetet.

Nærmere detaljer følger i mail til medlemmer samt i kalenderen her på forsiden.

Husk også at du kan melde dig ind i vores facebookgruppe for at holde dig opdateret, eller hvis du har spørgsmål (kræver ikke medlemskab af klubben).
Generalforsamling og løbsmøde onsdag 22/3 20-03-2017
Kære medlem af Odense Rulleskøjteklub  eller forældre til et barn, der kører i ORK

Det er blevet tid til den årlige generalforsamling. Det er her, de medlemmer, der er på valg enten bliver genvalgt (alle stiller op) eller vi får nye kræfter ind i bestyrelsen, hvis andre har lyst til at stille op. Begge løsninger vil være rigtig fine.

Vi håber, at mange vil benytte lejligheden til at komme og få en snak om klubben og komme med ønsker til aktiviter etc.

I år vil vi, efter det formelle er overstået, gennemgå sæsonens løb, så nye kan få indblik i hvilke muligheder der er, og de mere erfarne kan få en fornemmelse af, hvem der skal med hvor og hvornår. Det bliver en relativ hurtig gennemgang, så det ikke trækker ud.

Samtidig vil klubben tage klubtøj med til salg - tøj som er stærkt nedsat, og vi har også en del brugte hjul, som vi håber kan komme nogle til gavn - sidstnævnte er gratis. Endelig kan private også tage tøj med, hvis man har klubrelaterede ting, man ønsker at sælge.

Klubben sørger for, at ingen sulter eller tørster og vi håber at se rigtig mange.

Generalforsamlingen foregår i vores klublokale som nævnt i indkaldelsen (også udsendt pr. mail).
Tilmelding til MatchMind åbnet på SPORTI 10-03-2017
Så er tilmeldingens til ORK's eget årlige MatchMind-løb åbnet for alle, der IKKE skal deltage i DM*.

Du kan tilmelde dig 6, 12 eller 21 km som motionist eller elite, du kan tilmelde dit barn børneløbene "Lille Klaus" (1 km) eller "Store Klaus" (4 km), OG så er det en rigtig god ide at tilkøbe vores måltid til efter løbet - det er så hyggeligt!

Tilmelding og køb af måltid foregår på SPORTI her
- og du kan læse mere om løbet her på siden
- og holde dig løbende orienteret via MatchMind-løbets facebookside her.

*) Skal du deltage i DM, modtager du en invitation igennem din klub og skal tilmelde dig ad samme vej. Husk at købe måltid på Sporti.

Vi glæder os meget til at se jer alle sammen :)

Hilsen
MatchMind-udvalget
Lørdag 25/2: Fastelavnrul med ændrede tider 21-02-2017
Øvede/hurtigrul starter kl. 10.
Resten starter kl. 11
 (omklædning/udklædning 10.45).
(se program nedenfor).


Som sidste gang slutter vi med tøndeslagning på rulleskøjter, og kl. 12 går vi over i et tilstødende når vi skal spise fastelavnsbollerne.

Udklædning anbefales på det kraftigste!!! (men er ikke et krav) :)

Husk at udklædningen ikke skal kunne komme ind i hjulene, og at I stadig skal have hjelm på. Vi plejer at være mange udklædte blandt både børn og voksne, så det er rigtig festligt.

Program (cirkatider):
09.45 Hallen åbnes (for tyvstart på ræs)
10.00 Intervaller og ræs for øvede
10.45 Udklædning (+ omklædning børn/begyndere)
11.00 Fællesrul i udklædning
11.30 Tøndeslagning for alle (med rulleskøjter på!)
12.00 Fastelavnsboller og hygge i et tilstødende lokale

Hjælp!
ORK betaler festen, men alle der lyster, må meget gerne give en hjælpende hånd med forberedelserne!

Vi skal have købt og ophængt fastelavnstønde med slik, og til den efterfølgende hygge er der (hjemmebagte) fastelavnsboller, kakao, flødeskum (kaffe/te), borddækning og måske -pynt? Nå ja og oprydning efter tøndeslagning og spisning.

Har du lyst til at hjælpe med et eller andet, stort eller småt, må du meget gerne svare på nedenstående mailadresse - på forhånd tak!

Tilmelding påkrævet
Skriv gerne til Jacqueline på jacqlevin<a>hotmail.com senest onsdag 22/2, hvor mange I kommer.

Vi glæder os til at se jer!

Jacqueline Levin / Jens Martin Knudsen
Indetrænerteam, ORK
 
PS: Er I på Facebook, kan I se billeder fra et af de foregående år her: https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.725146440863280.
Ingen træning den kommende weekend (10-11/2) 06-01-2017
10-11. februar: Aflyst (bordtennisstævne i hallen).

17-18. februar: Almindelig træning.

25. februar: Fastelavnsrul (se kalender. Mail med detaljer følger).
Aftenrul - "nytårsrul" torsdag 29/12 kl. 19-21 22-12-2016
Der er ikke rul i de to weekender omkring jul og nytår, men vi har fået en haltid torsdag d. 29/21 kl. 19, som vi afvikler som "aftenrul" - dvs. for voksne.

Ses vi ikke der, vil vi ønske

god jul og godt nytår!

Næste ordinære lørdagstræning er 7/1.
Jul uden rul 10/12 og julerul 17/12 07-12-2016

Som skrevet i mail til medlemmer er programmet lidt anderledes i år:

Fællesjulespisning lørdag 10/12 uden rul
Da hallen er optaget denne lørdag, afholder vi kun julespisningen kl. 12-16.

Tilmelding senest onsdag 7/12 til Jacqueline på mail eller via facebookbegivenheden.

Fælles julerul lørdag 17/12 - bemærk tider
(Kræver ikke tilmelding)

Vi gør som sidste år (minus fællesspisning), idet vi sender de hurtige på banen først, og holder fællesdelen sidst:

10-11 Hurtigrul for øvede
11-12 Fælles julerul for alle (samt lidt juleknas)

Vel mødt!

Særprogram 28-29/10 23-10-2016
Næste weekend kører vi igen med særprogram (herefter normalt program indtil december):

Fredag 28/10
Kl. 20-21: Klargøring til gæstetræning

Lørdag 29/10
Kl. 9-10: Rul for børn- og begyndere
Kl. 10-16: Gæstetrænere Viktor Hald Thorup og Magnus Asping
*

*) Medlemmer inviteret pr. mail. Se evt. www.facebook.com/events/158288044626307/ for tilmelding eller skriv til formand@orkrul.dk.
Efterårsferierul med ændrede tider 12-10-2016
Vi har fået andre lørdagstider i efterårsferien, så vi starter senere og har kortere tid end vi plejer!

Lørdag 15/10 og 22/10:

Børn og begyndere kl. 11.00-12.00
11.00 Teknikøvelser for børn og begyndere
11.30 Leg og behændighed, fælles for børn/begynder/øvede*
12.00 Slut (saft/te/kaffe + kiks)

Let øvede og øvede kl. 11.30-13.00

11.30 Leg og behændighed, fælles for øvede/begyndere/børn*
12.00 Fart og teknik (primært fokus i dag = fart)
13.00 Slut (Saft/te/kaffe + kiks)

*) Der bliver ikke særskilt tid til opvarmning for de øvede, så fællestræningen er opvarmning for jer.

Se også kalenderen til højre og sæsonoversigten under Rulleskøjter > Vintertræning.

 
Indendørsrul starter på lørdag 1. oktober 30-09-2016
Så er den foreløbige plan for vintersæsonens rul i Rosengårdskolens hal slået op under Rulleskøjter > Vintertræning, og første træning er på lørdag.

Oktobers første to ugers træning fredag aften og lørdag formiddag er også skrevet ind i kalenderen til højre. Resten følger snarest.

Samtidig har vi opdateret oversigten og slået de første træninger op i vores Facebookgruppe - husk at du godt kan være medlem af gruppen uden at være medlem af klubben. 

Hilsen
Jacqueline
Sommerferieprogram - opdateret 07-07-2016

(Opdatering: Torsdag 14/7, 21/7 og 28/7 aflyses helt)

Vi træner hele sommeren igennem, men justerer frem til midt i august efter trænerferie og fremmøde:

Mandagstræning/sommerrul
Vi opretholder mødetiderne (begyndere/fitness og børn kl. 18, teknik let øvede/øvede kl. 18.30), men vi forbeholder os retten til at jonglere lidt rundt med deltagere og aktiviteter alt efter hvilke instruktører der er/ikke er bortrejst. Den instruerede børnetræning erstattes af "sommerrul" (leg på rulleskøjter).

Onsdag er der fortsat turrul, men banetræningen ved uni vil fra midt i juli være "træn-selv". Torsdag aflyses 14.-28. juli, og vil også derefter afhænge af tilslutning fra deltagere med nøgler til banen i Tarup.

Justeringerne fremgår af kalenderen til højre. Aflysninger kan ske på selve dagen, så dobbelttjek inden du kører hjemmefra.

Alle træninger, justeringer og aflysninger slås desuden op på vores facebookside ORK - Odense Rulleskøjteklub.

MatchMind-løbet 2016 - så er det i dag! 21-05-2016
Så er det i dag årets vigtigste begivenhed i ORK's kalender løber af stablen: Vores eget MatchMind Inline Race med børne-, motions- og eliteløb og DM i halvmaraton.

Hvis du ikke selv deltager, så overvej alligevel at kigge forbi og udnyt chancen for se af nogle af Danmarks hurtigste løbere i aktion. Og at hygge med os andre ;)

Stævnpladsen er på P.L. Brandts Allé 5, 5220 Odense SØ, og vi har løb mellem kl. 14 og kl. 17. Se det fulde program under MatchMind-info 2016.

---

Vi har i år tre sponsorer til MatchMind.

SkatePro​ har lovet at finde en flot præmie til årets vinder af MatchMind-prisen. Derfor har vi besluttet at omdøbe den til MatchMind-SkatePro-prisen. Vi har fået to indstillinger og vi glæder os til at præsentere begge og kåre en vinder.

Et af vores lokale fynske bryggerier, Refsvindinge Bryggeri​, har venligt doneret fire kasser øl – Så vi giver en kold, når man er godt i mål!

Sidst, men ikke mindst, er vores trofaste navnesponsor, MatchMind, igen på banen med støtte til vores sport.

Tak til vores sponsorer – vi værdsætter virkeligt deres bidrag :)

 
Ændret tid og sted for torsdagstræning i dag 05-05-2016
BEMÆRK! 
Banetræning for øvede på Kristi himmelfartsdag er ændret.

Mødetidspunktet er flyttet til kl 16.
Mødested er flyttet til multibanen ved uni - samme sted som onsdagsturrul.

Planen var at bl.a. at øve pack på Langesøstien. Dette er ikke mulig pga. Eventyrløbet, derfor er træningen flyttet til stierne omkring uni.
Onsdagstræning starter senere fra 4. maj 29-04-2016
Husk at fra næste uge starter onsdagstræningen først 18.30!

Trods det efterårsagtige vejr går vi mod lysere tider, så træningen på stierne og banen ved universitetet, hvor vi er afhængige af dagslyset, starter og slutter en halv time senere fra maj til august.
Første udetræning med løbsmøde mandag 4. april kl. 18.00 01-04-2016
I anledning af sæsonstart mandag den 4. april, mødes vi alle kl. 18.00.

Træningen og mødet foregår på vores sædvanlige sted for mandagstræning på DEKRA AMU Center Fyns køreanlæg på Hans Egedes Vej 4, 5210 Odense N.

Program 4. april:


Kl. 18.00-19.15: Træning i grupper efter niveau samt mulighed for at møde alle trænerne.

Kl. 19.15-19.45: Løbsmøde:

På løbsmødet præsenterer vi både danske og udenlandske løb og konkurrencer for både børn, begyndere og øvede, og vi plejer at pege et par løb ud, hvor vi tager afsted så mange som muligt fra klubben. Super hyggeligt og godt for både børn og voksne at træne frem mod.

Vi opfordrer alle til at deltage, både børn, forældre, begyndere og øvede. Der er arrangementer og løb for alle og det er en god anledning til at få lidt viden om sæsonen, der kommer. Vi sørger for kaffe/kage/saft. Mødet tager ca. ½ time, men I er velkomne til at blive lidt længere :-)

Fra mandag den 11/4 tager vi hul på vores spritnye mandagsprogram - læs om det under Sommertræning.
Husk generalforsamlingen - og gør et kup i klubtøj! 23-03-2016
HUSK generalforsamling onsdag 30/3 kl. 19.00 - og at du kan gøre et KUP i gammelt klubtøj!

Priserne går helt ned til 0-50,- kr. for brugte dele med tydelig slitage, men også der er også adskillige dele til halv pris, som er helt ubrugte og som bare er gammelt design.

Vi har speeddragter i str. XS-XXXL, kortærmede bluser i str. L, shorts i str. L, jakker i str. L-XL og isdragter til shorttrack i str. XS-XXXL.

 
Generalforsamlingen afholdes onsdag den 30. marts kl. 19.00 i klublokalet i Odense Isstadion (hal 2), Møllemarksvej 75, 5200 Odense V. Klubben er desuden vært ved et traktement.

Vel mødt!

Mvh.
Bestyrelsen
Tilmelding til MatchMind-løbet 2016 åbnet 17-03-2016
Lørdag 21. maj 2016 afholder Odense Rulleskøjteklub MatchMind Inline Race for 10. gang - og du skal da med!

For alle, der IKKE skal deltage i DM*, åbnede tilmeldingen til MatchMind 2016 på sporti.dk i går eftermiddags.

Du kan tilmelde dig 1/4-maraton eller 1/2-maraton som motionist eller elite, du kan tilmelde dit barn "det lille børneløb" eller 4,5 km, OG så er det en rigtig god ide at tilkøbe vores gammelkendte grillmåltid til efter løbet - det er så hyggeligt!

Det er 10. gang vi afholder MatchMind-løbet, så vi glæder os til at se masser af både børn, voksne, motionister og eliteløbere fra hele landet - og nok også et par fra det nærmeste udland smiley

*) Skal du deltage i DM, er der en invitation på vej fra vores formand, og så skal du tilmelde dig ved at skrive til hende, som beskrevet i invitatio
nen.

*) Og er du ikke-rullende pårørende, kan vi stadig få glæde af din indsats. Der er nemlige masser af små praktiske opgaver, vi gerne vil have hjælp til før eller under løbet.

For mere info om løbet kan du
Mange hilsener
på vegne af MatchMind-udvalget
Jacqueline
Aftenrul fredag 26/2 betinget af tilmelding 24-02-2016
Bemærk at aftenrul på fredag kun afholdes hvis der kommer tilmeldinger: 
 
Ingen af de faste fredagsfolk kommer, da de skal til DM lørdag, så med mindre du giver mig besked på tlf. 41 42 62 49 senest 19.00 om at du kommer, vil jeg ikke tage ud og låse hallen op, men i stedet aflyse.
 
(Lørdagstræning afholdes uanset hvad).

Hilsen
Jacqueline
Sidste aflysning indtil udgangen af marts 11-02-2016
Hej rullere

Nu er både kalenderen her til højre og den samlede oversigt under "Vintertræning" opdateret for resten af indendørssæsonen, og vi har fået bekræftet alle de tider, der var tvivl om.

Der er dog stadig optaget i hallen i morgen og lørdag (12-13/2) pga. bordtennisstævne.

Men derefter har vi vores faste haltider uafbrudt fra fredag 19/2 til lørdag 26/3. Det betyder at I både kan komme og rulle i vinterferien og påskeferien laugh

Hilsen

Jacqueline
Kommer der nogen til aftenrul i aften? 05-02-2016

Hej aftenruller

Hvis du gerne vil rulle i aften, så send mig en sms senest kl. 19.30, så jeg kan nå ud og låse op. Jeg har nr. 41 42 62 49.

Jeg tror at alle de faste aftenrullere er på vej til Sjælland, så jeg vil ikke køre ud og åbne hallen i aften, hvis der ikke kommer andre end mig.

Der er under alle omstændigheder træning med valgfri udklædning og fastelavnsboller i morgen formiddag, som lovet :)

Mange hilsener

Jacqueline

Lørdagsrul med fastelavnsboller 6. februar 03-02-2016

Hej rullere

Vi bliver ikke så mange på lørdag da en del er af sted til talenttrup, så der bliver ikke tøndeslagning i år, men Jacqueline vil tage Find Holger-kostumet på igen, og I må også meget gerne klæde jer ud. Husk at I stadig skal have hjelm på, og pas på at I ikke kan snuble i jeres kostume.

Og så er der fastelavnsboller i hallen :)

Hilsen
Jacqueline

LØRDAGSRUL AFLYST I MORGEN (23/1) pga. sygdom 22-01-2016
Hej rullere
 
Beklager den sene besked! Jeg har været syg, men troede at jeg ville nå at blive rask til i morgen. Det kan jeg godt se ikke kommer til at ske alligevel. Og da alle vores faste støtter (Jens Martin, Helle, Susanne) skal til stævne i Næstved i morgen, bliver jeg desværre nødt til at aflyse både børne-/begyndertræning og tekniktræningen.

Mange hilsner
Jacqueline

 

Blød opstart på det nye rulleår 06-01-2016
Vi vil lige minde om at der kun er "Aftenrul" fredag aften i den kommende weekend (8/1). Lørdagsrullerne må vente til 16/1. Vi glæder os til at se jer :)

Hilsen
Jens Martin og Jacqueline
Julehygge + istider omkring jul 22-12-2015
Kære ORK'ere

På onsdag den 23.12 juler vi til short track. Efter træningen vil der være gløgg og godter til både store og mindre store. Så hvis du synes, det er længe siden, du har set dine klubkammerater, så kig forbi. Hvis du ikke kører short track men gerne vil se, hvad vi laver, så kig forbi. Hvis du har unger eller kærester der tilbringer tid på isen, så kig forbi. Vi holder til på Møllemarksvej 75 i Odense Isstadion og vi har 'after-ice' hygge i vores opvarmede klublokale kl. 16.15.

Og til isfolket: Sådan her er istiderne omkring jul:

23.12. træning til sædvanlig tid 15 - 16
27.12. træning kl. 19.45 - 21.30
30.12. ingen træning
02.01. træning til sædvanlig tid 7- 8.30
03.01. træning til sædvanlig tid 19.30 - 21

Forresten, tjek lige, hvem der er på billedet på isstadions hjemmeside her.

Venlig hilsen
Helle
Formand ORK 

 
Sidste træning i år 19/12 17-12-2015

Der er helt almindelig "Aftenrul" fredag aften 18/12 og "Børn og begyndere og "Teknik og behændighed" på lørdag 19/12 (se kalenderen til højre).

Derefter er der ikke fredagstræning igen før 8/1, og lørdagstræning har desværre juleferie helt frem til 16. januar 2016, da hallen er optaget lørdagen før.

Klik her for at se den samlede oversigt over træning indendørssæsonen ud (til og med marts).

Ser vi jer ikke i denne weekend, vil vi gerne ønske jer god jul og på gensyn i det nye år.

Indendørsstævne i Næstved 23. januar 2016 17-12-2015
Danmarks Rulleskøjter Union og NSK  
Inviterer til indendørsstævne i Næstved  
d. 23. januar 2016  
 
(Se hele invitationen med alle detaljer HER.) 
   
Vinterens sidste indendørs stævne før DM gennemføres i Næstved Hallerne lørdag d 23. januar med såvel nye som allerede gennemprøvede løbstyper.  
  
Konkurrenceklassen   
10 omgange holdforfølgelsesløb  5 omgange Sprint.   
15 omgang Linie   
40 omgange Point/Udskil.   
50 omgange Stafet   

Sportsklassen   
3 omgange Sprint   
8 omgange Linie   
15 omgange Point   
15 omgange Udskillelse   
  
(For sportsklassens vedkommende kan der ske afkortning af distancer for at tilgodese de mindre løbere) 

Tilmelding til formand@orkrul.dk senest 6. januar 2016.

Fælles julerul og julespisning lørdag 12/12 08-12-2015

(uddrag fra mail udsendt til alle medlemmer)

Lørdag den 12. december vil vi godt igen i år invitere ALLE medlemmer af klubben til at komme og være med til første, anden eller begge dele af vores juleafslutning:

1. del, kl. 10-12: Fælles julerul med sjov og udfordringer på hjul for både børn og voksne, begyndere og øvede - også alle jer hvis rulleskøjter bare ligger og samler støv ;)

2. del, kl. 12.30-?: Fælles julespisning for alle ORK-medlemmer (også for ikke-rullende familiemedlemmer!) på Billedskærervej 8 (tre minutter fra Rosengårdskolen).

Vi glæder os meget til at se så mange som muligt af jer til både julerul og juleguf :)

På festudvalgets vegne,
Jacqueline Levin

Ingen træning på lørdag (21/11) 16-11-2015
Bemærk, at der ikke er træning nu på lørdag, da hallen er optaget pga. håndboldstævne. Der er stadig træning fredag aften - vores sædvanlige kør-selv uden instruktør (se kalenderen).

Næste lørdagsrul er altså 28. november - ses vi der? Der er rygter om at tekniktræningen byder på smagsprøver fra de unges træning med talenttruppen ;)

Hilsen
Jens Martin og Jacqueline
JA! Der er træning i efterårsferien! 09-10-2015

HURRA! Det er i allersidste øjeblik lykkedes os at få bekræftelsen i hus: Der er træning både denne og næste weekend laugh

Vi takker vores kontaktpersoner hos Odense Komune og Rosengårdskolen som har fået det i stand trods hårde odds med både tilmeldingsbøvl, sygdom og ferie!

Informationen er nu rettet overalt her på siden og på Facebook.

Hilsen Jacqueline

 

Indendørs rul fra oktober 28-09-2015
- vi træner i Rosengårdskolens hal, Stærmosegårdsvej 51

Fredag kl. 20.10-21.40 er der ”aftenrul” for alle der bare trænger til at køre løs uden for meget instruktion.

Lørdag formiddag deler vi haltiden i to:
 - kl. 9.45-11.30 er der børne- og begyndertræning
 - kl. 10.45-12.30 er der tekniktræning

 - i tiden 10.45-11.30 er der fælles 'behændighed og leg' for blandede hold
Der er altid instruktør på til lørdagstræningen.

 
Tiderne fremgår af kalenderen til højre - husk at holde øje med ændringer i planen og de begivenheder I har meldt jer på!

Den samlede oversigt frem til nytår kan også ses under Rulleskøjter > Vintertræning.
 
Vi glæder os til at se jer! :)
 
Træning 18.00 i september 31-08-2015

I hele september måned starter vi allerede kl. 18.00, så vi er sikre på at være færdige inden det bliver for mørkt.

- og fra oktober rykker vi indendøre - det kommer vi til at skrive mere om nærmere tiden.

Sommerferierul 08-07-2015

FOR VOKSNE fortsætter træningen sommeren over:
- om mandagen med varierende trænerstab, alt efter hvem der lige er på ferie eller ej.
- om onsdagen med turrul helt som vi plejer.

FOR BØRN holder den ordinære træning sommerferie sammen med børnetræner Lars, men alle børn der trænger til at røre sig lidt med hjul under fødderne er velkomne alle mandage til den sædvanlige tid - så sørger vi for at der er legeredskaber og en legeonkel eller -tante til stede (samt saft og kiks, selvfølgelig).

(Se kalenderen til højre for tid og sted).

Opdaterede MatchMind-resultater 19-05-2015
Så kan de opdaterede resultater fra årets MatchMind-løb ses på MyLaps.
Sidste frist for online tilmelding til MatchMind-løbet 06-05-2015

I dag, onsdag, er sidste frist for at tilmelde sig MatchMind-løbet via sporti.dk - spred rygtet (og husk at bestille mad til grillhyggen!).

Her fra morgenstunden var vi 113 tilmeldte, inklusive de 35 til DM! smiley

Seneste nyt vedrørende klubtøj. 24-04-2015
Kære alle.
Vigtig info til alle jer, som ønsker at købe klubtøj.

På mandag d. 27/4 efter træning, kan man prøve tøj fra vores leverandør for at finde ud af hvilken størrelse, man skal have.

Efter afprøvningen og valg af størrelse bedes man senest d. 4/5 indbetale et depositum på 300 kr. per person for tøjet på konto: 5391 4114713 og så mærke indbetalingen: ”Depos. og navn”. Denne indbetaling angiver en endelig bestilling, som ikke kan afbestilles efterfølgende.

De 300 kr. per person skal forstås således, at hvis f.eks. to personer fra samme hustand ønsker klubtøj, indbetales i alt 600 kr.
Dette depositum fungerer som en del af betalingen for tøjet og fratrækkes i den endelige pris.

Venlig hilsen Susanne Kampp.
MatchMind (nu med mad) 16-04-2015
Så er det muligt at bestille et måltid mad efter MatchMind. I år har vi valgt at få Gaith Bahij til at komme og tilberede et etnisk måltid mad til os efter løbene. Et måltid koster 70 kroner (50 kroner for børn på  10 år eller derunder) og består af flg. 
 
1 Falafel sandwich    
 
3 stk. Safayeh med oksekød              Nr. 1
 
3 stk. spinat trekanter                           Nr. 21
 
2 stk. Kebbeh med bulgur og oksekød  Nr. 18
 
1 stk. sodavand i dåse
 
Du kan melde dig til på Sporti.dk. Det koster 10 kroner i gebyr, så det kan være en god ide at gøre det klubvis eller gå nogle stykker sammen. 

LÆS MERE OM MATCHMIND 
NY BANE INDVIES 13. APRIL 12-04-2015

Vi har fra april 2015 indgået en aftale med TUC DEKRA, der afholder chaufføruddannelser, om at vi hver mandag får lov til at låne deres baneanlæg, der ligger på Hans Egedes Vej 4 i Odense NV.

Det betyder, at vi flytter mandagstræningen fra Niels Bohrs Allé til Hans Egedes vej.

Det gør vi, fordi der er varslet byggeri på vores tidligere træningsfaciliteter, og fordi vi ikke brød os om de trafikale forhold på stedet. 

Den nye træningsbane er aflukket for trafik og dermed mere sikker. Samtidig har vi adgang til både toiletter og kantine med kaffeautomat, samt lys, hvis mørket skulle falde på først på sæsonen. Instruktørteamet vil komme med et bud på, hvordan vi tilrettelægger træningen, så alle får bedst mulige vilkår. 

Om onsdagen mødes vi ved banen på universitetet – eller ved Statoil tanken i Seden ved Kertemindevej. Her vil der ikke være instruktion, begynder- eller børnetræning, men derimod ture efter niveau.

Træningsplan april – mødetid kl. 18:

Onsdag den 1. april – Universitetet
Mandag den 6. april – Banen ved Hans Egedes Vej (det er påske, så der vil muligvis ikke være ret mange)
Onsdag den 8. april – Statoiltanken, Kertemindevej
Mandag den 13. april - Banen ved Hans Egedes Vej. OBS: Officiel indvielse af vores nye bane. Mød talstærkt op, vi inviterer pressen og byder på ’indvielseskage’.
Onsdag den 15. april – Universitetet
Mandag den 20. april - Banen ved Hans Egedes Vej.
Onsdag den 22. april - Statoiltanken, Kertemindevej
Mandag den 27. april - Banen ved Hans Egedes Vej.
Onsdag den 29. april – Universitetet

Har du spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte en af os. Se kontaktinfo her på hjemmesiden 

I tilfælde af regn aflyses undervisningen. Enkelte vælger dog at gennemføre træningen uanset vind og vejr. Hold øje med hjemmesiden og facebook.

Shorttrack sæsonen er slut. 10-04-2015
Sæsonen for short trackerne sluttede med sidste træning i onsdags. Tak til Lars Ø. og Frank for god undervisning sæsonen igennem.

Det er dog ikke helt slut for alle, for Lars har lokket Michael, Lea og Susanne med til Turnhout i Belgien, hvor der afholdes sæsonafslutning (Closing Games). For dem der gerne vil følge deres løb kan henvises til nedenstående link.

CLOSING GAMES - GOLDEN SUN - SILVER-M - Turnhout, Belgium - 11 April 2015
Klubtøj 29-03-2015
Kære alle.                                       
Som vi talte om til generalforsamlingen, er et udvalg i gang med at bestille nyt klubtøj til os. Designet er, som det ses i højre side -->.
Priserne på klubtøjet afhænger af, hvor meget vi samlet set køber, og derfor er de nævnte priser kun vejledende.

Det vil blive muligt at bestille følgende dele i ORK-design:
Speeddragt med korte ærmer: 700 kr. (ca. pris)
Kortærmet cykeltrøje: 400 kr. (ca. pris)
Tights med korte ben: 360 kr. (ca. pris)
Langærmet jakke/trøje: 500 kr. (ca. pris)

 
Udover disse ca. priser, vil der komme lidt ekstra omkostninger til tryk og fragt. Disse omkostninger deler vi selvfølgelig imellem os.

Der er mulighed for at vælge at få sit licensnummer trykt på lår og ryg. Desuden kan man vælge at få trykt sit navn på. På designet her har Jens Martin som eksempel valgt navnet: ”JeMaK”.

For at vi kan skabe os et overblik over interessen for klubtøjet, vil vi bede jer hurtigst muligt og senest søndag d. 5/4 om at melde tilbage til følgende mail: susanne@kampp.dk

På mailen skal man skrive følgende:
Hvilket tøj man er interesseret i og hvor mange af hver del.
Hvilken størrelse man forventer at skulle bruge. Der skelnes mellem herre og damemodel.
Om man ønsker sit licensnummer på, og i givet fald, hvad nummeret er.
Om man ønsker sit navn på tøjet, og hvad der præcist skal stå.

 
Denne første mail man sender er ikke et bindende tilsagn, men det er i alles interesse, at antallet passer sådan nogenlunde, da mailen danner udgangspunkt for den stykpris, som tøjfirmaet efterfølgende giver os.
Tøjfirmaet sender os prøvetøj på baggrund af de størrelser, vi tror, vi skal bruge. Dette prøvetøj skal bruges til at fastslå den præcise størrelse.

Når dette er på plads, vil man senere blive bedt om en bindende tilmelding, men det vender jeg tilbage med senere.

Hvis man ikke ønsker at købe klubtøj, vil det være en stor hjælp, hvis man lige vil sende en mail om det, så vi har styr på, at alle har set klubtøjsbrevet.
God påske og venlig hilsen Susanne Kampp (medlem af klubtøjsudvalget).
23-07-2024
-

Viser: 1 uge frem
Kalenderen er tom


Vælg kalendervisning
1 uge
2 uger
1 måned
3 måneder
Alle
Odense Rulleskøjteklub | Ternevej 63 | 5210 Odense NV